top of page

Basisverpleegkunde?

De basisverpleegkundige kan o.a. werken in: 

• Algemeen ziekenhuis
• Geestelijke gezondheidszorg
• Thuiszorg 

• Woonzorgcentra
• Revalidatiecentra
• Zorginstellingen voor mensen met een beperking 

•... 

 

De lijst met verpleegkundige handelingen die momenteel voorligt en in de komende maanden gestemd zal worden blijft uitgebreid: zie LINK

Op donderdag 22 juni 2023 kregen we het goede nieuws dat -na jarenlange onzekerheid- het profiel van de
Basisverpleegkundige werd gestemd.
Alle studenten die de opleiding HBO5 verpleegkunde starten vanaf september 2023 zullen afstuderen als Basisverpleegkundige.

 

Dit sterke profiel verschilt inhoudelijk duidelijk ten opzichte van dat van de zorgkundigen en van de bachelor verpleegkundigen.
Hierdoor krijgen we een eigen plaats in het zorglandschap.

 

Een basisverpleegkundige is een beoefenaar van de verpleegkunde die autonoom kan handelen in minder complexe situaties.
In complexere situaties werkt hij/zij binnen een gestructureerd zorgteam in nauwe samenwerking met de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger en/of de arts. 

De basisverpleegkundige handelt in het kader van de preventie, het behoud en de bevordering van de gezondheid in relatie tot de kwaliteit van leven. 

 

bottom of page