Twee startmomenten van de opleiding

  • 1 september

  • 1 februari

Inschrijvingen gebeuren op campus Salvator.

Maak hiervoor een telefonische afspraak op 011/246 240

Wat breng je mee bij inschrijving?

  • je identiteitskaart

  • eventueel behaalde diploma's en/of getuigschriften van het secundair onderwijs

  • eventueel gelijkwaardigheidsverklaring van een diploma behaald in het buitenland

VOORINSCHRIJVEN? Dat kan HIER