We kiezen voor gespreide evaluaties. Dit betekent dat je nooit beoordeeld wordt op één moment

Binnen elke module zijn er ten minste 2 evaluatieperiodes met schriftelijke toetsen.

Met het zelfstandig werk sprokkel je punten tussendoor.

In sommige modules zijn er praktijkevaluaties en evaluaties van gespreksvaardigheden.

In elke stage is er een tussenevaluatie en een eindevaluatie.

Toch willen we niet permanent evalueren, om je niet voortdurend onder druk te zetten.