top of page
student medicatie.jpg
icon_stages-100.jpg

De verantwoordelijke voor de stageplanning staat in voor de organisatie van de stage. Je moet dus niet zelf op zoek gaan naar stageplaatsen.
We houden zoveel mogelijk rekening met je woonplaats en je verplaatsingsmogelijkheden bij het kiezen van je stageplaatsen.
In principe zal je nooit tijdens de vakantieperiodes stage lopen, alleen inhaalstages zijn in deze periodes mogelijk als er geen andere oplossing is.
We streven ernaar je met zoveel mogelijk verschillende disciplines kennis te laten maken: geriatrie, geneeskunde, heelkunde, revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg.
In je laatste module kan je terecht komen op gespecialiseerde afdelingen zoals de operatiezaal, medische beeldvorming, thuisverpleging.
Palliatieve zorg wordt als keuzestage aangeboden.

bottom of page