top of page
toelating-100.jpg

je kan inschrijven als je voldoet aan volgende voorwaarden:

icon_diploma-100.jpg

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs

icon_diploma-100.jpg

een diploma van secundair onderwijs

icon_diploma-100.jpg

een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden 

icon_diploma-100.jpg

een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

icon_diploma-100.jpg

een certificaat/diploma van het hoger beroepsonderwijs

icon_diploma-100.jpg

een diploma van het hoger onderwijs

icon_diploma-100.jpg

je hebt een buitenlands diploma dat door het ministerie van onderwijs gelijkwaardig werd verklaard met één van de bovenvermelde studiebewijzen

toelating-100.jpg

toelatingsproef

Wie minstens 18 jaar is en niet voldoet aan één van deze voorwaarden, kan met de opleiding starten door een toelatingsprocedure te doorlopen die door de school zelf wordt ingericht. Voor meer informatie in verband met de toelatingsproef neem je contact op met Nele Nijs.

toelating-100.jpg

vrijstellingen

Denk je op basis van je opleiding of je diploma in aanmerking te komen voor vrijstelling van één of meerdere modules neem dan contact op met Nele Nijs.

bottom of page