je kan inschrijven als je voldoet aan volgende voorwaarden:

een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs

een diploma van secundair onderwijs

een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden 

een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

een certificaat/diploma van het hoger beroepsonderwijs

een diploma van het hoger onderwijs

je hebt een buitenlands diploma dat door het ministerie van onderwijs gelijkwaardig werd verklaard met één van de bovenvermelde studiebewijzen

toelatingsproef

Wie minstens 18 jaar is en niet voldoet aan één van deze voorwaarden, kan met de opleiding starten door een toelatingsprocedure te doorlopen die door de school zelf wordt ingericht. Voor meer informatie in verband met de toelatingsproef neem je contact op met onze medewerker.

vrijstellingen

Denk je op basis van je opleiding of je diploma in aanmerking te komen voor vrijstelling van één of meerdere modules neem dan contact op met onze medewerker.