Het werkveld is zeer tevreden over onze afgestudeerden, die allemaal een contract op zak hebben op het moment van afstuderen. 
Onze afgestudeerden werken in:

een algemeen ziekenhuis

een woonzorgcentrum

een psychiatrisch ziekenhuis

de thuiszorg

een revalidatiecentrum

een hulpverleningscentrum

een centrum voor gehandicaptenzorg

een kinderdagverblijf

een polikliniek

de ontwikkelingssamenwerking