lessen_icon-100.jpg

lesdagen

De lessen worden gegeven op 3 en een halve dag.
Naast gewone lesuren bieden we ook elke week 2 halve lesdagen GOA (gedifferentieerde onderwijsactiviteiten) aan: dit zijn herhalingsmomenten voor wie moeite had met bepaalde onderdelen of verdiepingsopdrachten voor studenten die zin hebben in 'meer'.
Je bent een halve dag per week vrij (woensdagnamiddag in module initiatie en module verpleegkundige basiszorg, donderdagnamiddag in de oriëntatiemodules en vrijdagnamiddag in de modules toegepaste verpleegkunde.

lessen_icon-100.jpg

kleine lesgroepen

Er wordt zo veel mogelijk les gegeven aan groepen van ongeveer 18 studenten. Zo krijg je veel aandacht en vooral voldoende oefenkansen tijdens de praktijklessen.

INE_7733v.jpg
lessen_icon-100.jpg

geen vakken, wel thema's

Om de patiënt zoveel mogelijk in zijn totaliteit te benaderen tijdens de theoretische lessen, werken we niet met afzonderlijke vakken (anatomie, verpleegkunde, recht, ...) maar bieden we deze leerstof geïntegreerd aan.

Veel leerstof wordt nog op een traditionele manier door je leerkrachten gedoceerd, maar geleidelijk aan zal je ook aangemoedigd worden tot zelfstandig werken: je krijgt opzoektaken, groepsopdrachten, projectwerken, … . Deze manier van werken biedt heel wat kansen tot differentiatie en verdieping … tot onderwijs ‘op maat’