4 lesdagen

De lessen worden ingericht op vier volledige dagen. Eén dag per week heb je geen les. In de module Initiatie Verpleegkunde en Verpleegkundige Basiszorg ben je vrij op woensdag.

GOA

Naast gewone lesuren bieden we ook elke week GOA (gedifferentieerde onderwijsactiviteiten) aan: dit zijn herhalingsmomenten voor wie moeite had met bepaalde onderdelen of verdiepingsopdrachten voor studenten die zin hebben in 'meer'.

activerende werkvormen

Veel leerstof wordt nog op een traditionele manier door je leerkrachten gedoceerd, maar geleidelijk aan zal je ook aangemoedigd worden tot zelfstandig werken: je krijgt opzoektaken, groepsopdrachten, projectwerken, … . Deze manier van werken biedt heel wat kansen tot differentiatie en verdieping … tot onderwijs ‘op maat’

kleine lesgroepen

Er wordt zo veel mogelijk les gegeven aan groepen van ongeveer 18 studenten. Zo krijg je veel aandacht en vooral voldoende oefenkansen tijdens de praktijklessen.

geen vakken, wel thema's

Om de patiënt zoveel mogelijk in zijn totaliteit te benaderen tijdens de theoretische lessen, werken we niet met afzonderlijke vakken (anatomie, verpleegkunde, recht, ...) maar bieden we deze leerstof geïntegreerd aan.